Sosiale medier trenger seg frem som et viktig verktøy også for bedrifter for å knytte til seg trofaste og engasjerte kunder.

Hva som er viktig å måle for bedrifter kommer ann på hvordan de bruker sosiale medier.

Lanseres det kampanjer så ønsker man å måle effekten av disse.

Brukes sosiale medier som et utvidet servicetorg vil man prøve å måle hvor fornøyde kunder er med denne tjenesten, også hvor mange prosent som besvares gjennom sosiale medier fremfor andre mer konvensjonelle kontaktpunkter.

Noe av poenget med sosiale medier er å få kontakt med flere kunder på en ny måte, og her har man muligheten til å skape sterke uformelle bånd. Det som er ønskelig å måle