Google Analytics (GA) er et fantastisk verktøy fordi det har utrolig mange muligheter, og det er gratis.

Det jeg fort la merke til er at det ikke nytter med et måleverktøy når det ikke er noe å måle. Sidene jeg har er ikke akkurat mye frekventert og de gir derfor lite informasjon.

GA kan hjelpe deg med å si noe om antall besøkende, hvor dypt de går på sidene dine, om de flykter eller blir, hvor de kommer fra, plattform som ble brukt ved besøket og mye mye mer.

Alt dette er nyttig informasjon, men først hvis man har noe å trafikk å måle. Når du så har samlet all denne trafikken så vil den ikke være direkte brukbar før du vektlegger den.

Det å vektlegge trafikken vil være det vanskeligste fordi hvis du ikke har noe å jobbe med fra tidligere må du selv finne ut hvor mye den forskjellige trafikken er verdt for nettop din side.

Hvis du f.eks måler traffikken til sosiale medier eller Internettsidene for å fremme ditt firma så vil det være viktig å finne ut hvor mye forskjellig traffikk er verdt for ditt firma slik at du kan sette inn firmaets ressurser på best mulig måte.

Du kan f.eks finne ut om det er mange besøkende som bruker nettbrett på dine sider med GA. Dette kan du så bruke for å forbedre utseende på sidene for denne plattformen og så se om det gir noen effekt. Har denne forandringen effekt, feks økt salg eller besøk fra denne platformen, så vil man kunne vurdere om dette er noe man vil prioritere.

Slike forbedringer kan så gjøres med tanke på demografi, adferd, teknologi osv for å frobedre dine sider/bruk av sosiale medier.

Først når du gjør forandringer kan du se hva slags effekt det gir som igjen kan måles og settes opp mot verdi for ditt firma. Det er ikke alle effekter som kan måles direkte mot en kroneverdi, men man må da prøve å se hvilken verdi det har i det lange løp for firmaet.

Når du så har verdsatt forskjellige tiltak så vil du mer effektivt kunne vite hva du skal gjøre i mange situasjoner til det beste for ditt firma.

Alt dette gjør ikke GA for deg, men gir deg langt på vei de rådata du trenger for å kunne utføre oppgaven.