Du kan velge å trekke til deg brukere ved å skape noe som interesserer, slik som konkuranser, fordeler for brukere og innhold. Eller du kan knytte til deg så mange brukere som du overhode kan og håpe at disse velger å følge deg tilbake.

Den første metoden er langvarig, men skaper nok en mer trofast tilhengerskare fordi du har tiltrukket deg disse av fri vilje pga. innhold.
Den andre metoden kan også ha noe for seg, men må brukes med forsiktighet.

I starten kan man vel benytte seg av en kombinasjon, og så gå over til å bare knytte til deg brukere ved å skape interessant innhold.

Besvarer du skryt og negativ omtale kjappt i mediet så vil dette kunne bygge goodwill for firmaet, og potensiellt gi deg brukere.

Det viktigste er at hvis du som firma velger å benytte deg av sosiale medier, så er det viktig at du har ressurser nok til å følge mediet. Brukere som finner en firmaprofil forventer seg at de er tilstede og ikke bare eksisterer.

Fallgruvene er at du som firma beskytter deg for mye i mediet for negativ omtale slik at tonen ikke lenger er i tråd med rådende format. Du skal gjerne holde en mer folkelig tone i mediet, og du skal virke menneskelig.

Har du ikke ressurser nok til å følge mediet skikkelig bør du heller slette profilen og heller følge med på mediet for å sanke informasjon istedenfor å dytte ut informasjon.

Vurder å dele opp tjenester i de sosiale mediene slik at folk ikke trenger å følge alt du ønsker å dele ut, men bare det de ønsker å følge.

Det er viktig at ikke all informasjon deles i et åpent forum. Ved henvendelser er det lov å be om at de kontakter deg privat slik at du kan svare de privat. Det er også viktig å tenke på at du ikke deler ut informasjon som du ikke har rettigheter til. Du må trå varsomt med hva du deler ut. Det er derfor viktig å ha en tydelig profil innad i firmaet. Det kan være en god ide å ha en som er ansvarlig for å svare på henvendelser som kan være av mer “vanskelig” art. De ansatte som svarer på henvendelser og legger ut stoff må vite hvor de jobber og følge eventuelle retningslinjer firmaet har. En liten opplæring er gjerne en god ide.