Twitter virket i starten litt “barnslig”. Masse meninger og unødvendig “søppel” som flyter rundt på nettet.

Etter å ha lekt meg litt med mediet fant jeg fort ut at er du flink nok til å plukke de du følger, setter opp lister for ikke å følge alle på timeline’en så har mediet absolutt noe å tilby.

Du trenger ikke svare eller bry deg om tweet, altså er det noe befriende over mediet. Du kan bare følge med og så eventuellt handle når det skjer noe du vil svare på, eller du vil dele noe.

Fordelen er at du kan sende ut en tweet med et spørsmål til mange uten at du føler at du trenger deg på. De som har tid velger å svare deg.

Slik begynnte det å gå opp for meg hvordan twitter kunne være nyttig for bedrifter.

Den mest innlysende bruken er å ta tempen på sine kunder. Hvis de twitrer om deg så kan du fange det opp. Således kan du stadig forbedre deg. Som en forlengelse av dette kan du følge med på omtale av dine konkurrenter og slik få et overtak. Utvider du dette enda videre kan du følge med på hva eventuelle kunder er interessert i for å tilby tjenester tettere opp mot hva dine faktiske kunder ønsker. Her kan du strømlinjeforme firmaet ditt opp mot eventuelle kunder samtidig som du kan samle goodwill hos kunder ved å tilby løsninger direkte. Her vil andre også kunne se løste konflikter noe som er positivt for firmaet.

Neste naturlige steg er å tilby hjelp/svare på spørsmål kunder har på twitter. Altså en utvidet kundeservice. Dette er det fullt av eksempler på, og ser ut til å fungere utmerket.

Videre kan du knytte til deg profesjonelle aktører i markedet for å styrke dine relasjoner.

Noen firmaer slik som telenor har trukket det enda lenger og har laget fire profiler. En for presserelase om firmaet, et for kundeservice, et for tilbud som firmaet vil tilby og et i et annet språk. Sånn sett kan firmaet fange opp kunder og brukere som ikke er interessert i alt de twitrer om, men bare noe.

Det beste rådet jeg kan gi til bedrifter er at hvis de skal delta på twitter så må de være aktive. De må kunne svare på henvendelser, eventuelt kunne gi tilbud og annen relevant informasjon til brukerne, og ikke alltid noe som gir dem selv gevinst direkte. Har du ikke disse ressursene og brukere finner din profil er det ikke noe mer irriterende enn en henvendelse som ikke blir besvart.

Det betyr ikke at du som bedrift ikke kan benytte deg av twitter alikevel. Følge med på kunder, konkurrenter og ønsker i markedet kan du gjøre med en profil som ikke knytter deg til firmaet. Slik kan du utnytte mediet selv om du ikke har de ressursene som full bruk krever.