Har du noen gang undret deg over hvorfor pakken med sigaretter heter camel og så er det bilde av en dromedar?

Vel, det bunner ut i en grov urettferdighet.

På min veil til å finne svaret til dette spørsmålet fant jeg ut at det finnes flere kameldyr hvor dromedaren, kamelen, lamaen, alpakkaen, guanakkoen og vikunjaen er medlemer.

Så kommer vi til urettferdigheten.

Av ALLE disse dyrene så er det slik at vi på norsk bare sier kamel til den ene av de, mens de på engelsk sier camel til både kameler (bactrian camel) og dromedar (dromedar camel).

De andre sier vi ikke kamel til.

Hva gjør kamelen med to pukler så spesiell at den får navnet som tilhører alle disse dyra?

På engelsk er de ihvertfall hyggelige nok til også å inkludere dromedaren